Første S

Hold af dig selv. Vær ikke usikker, hos os må du godt vise dig frem.

Andet S

Tal ikke negativt om andre. Vær positiv og støt dine meddansere.

Tredje S

Hav selvironi. Man må godt lave fejl. Op på hesten igen og lær af det.